Rysunki i tabele w pracy licencjackiej

Tabele

Wielokrotnie w treści pracy licencjackiej będzie godzi się ulokować tabelę czy też rysunek, które mają nam zobrazować to co przekazujemy w treści naszej pracy licencjackiej. Należy wtenczas nie zapominać, że usytuowanie takiegoż fragmentu w treści, jest powiązane określonymi wymogami które powinny one spełnić. Przede wszystkim rysunek bądź tabela ma obowiązek się znaleźć możliwie jak najbliżej treści, które będzie obrazowało. Nie jest dopuszczalne usytuowanie tego rodzaju tabeli bądź rysunku na długo przed bądź sporo później niżeli to wynika z treści. Wyjątkiem jest usytuowanie ich w formie załącznika do treści.

Rysunki i zestawienia

Jak numerować rysunki? Zestawienia i rysunki powinny mieć swą numerację. Większość źródeł rekomenduje wykorzystywanie przy oznaczeniu cyfr arabskich poprzedzonych skrótem oznaczającym z czymże mamy styczność - albo to tabela - a więc oznaczenia „Tab.” albo „Tabela” w sytuacji tabelek, a w sytuacji rysunku odpowiednio „Rys.” albo „Rysunek.”. Po tym oznaczeniu występują oznaczenia cyfrowe, przy czymże w 1-sza cyfra jest oznaczeniem rozdziału w którym szczegół istnieje, a kolejna oddzielona kropką jest numerem tabeli albo rysunku. Tym samym oznaczenie „Tab.3.2” oznacza drugą tabelę znajdującą się w rozdziale trzecim.

Spisy

Podstawowym elementem które posiadają prace dyplomowe są spisy tabelek , a ponadto rysunków. Należałoby je wykonać manualnie aczkolwiek jest to dosyć żmudne zajęcie, szczególnie jeżeli nasza działalność licencjacka jest wypełniona wieloma elementami. Wtenczas do pomocy przychodzi program Word, jaki pozwala na zautomatyzowane powstawanie spisów tabelek oraz rysunków. Takaż opcja jest osiągalna w zakładce wstaw, polecenie odwołanie, a następnie polecenie indeksy oraz spisy. Też taki sam sposób możemy samoczynnie dokonać podpisania zużytkowanych w treści pracy podsumowującej studia dyplomowe tabelek , a ponadto rysunków.